Aktuální prodej srubů a pozemků - více zde. Při podpisu smlouvy v tomto roce sleva 20%.

Technologie výroby

Kanadské sruby stavěné naší firmou splňují veškeré nároky zákazníků na moderní bydlení. Zároveň odpovídají všem národním stavebním normám. Při výstavbě používáme nejmodernější kanadskou technologii.

Sruby jsou stavěny z ručně opracovaných klád , které dávají stavbě jedinečný vzhled a estetickou autentičnost. Není také narušena povrchová vrstva klády, což dává stavbě delší životnost. Tyto vlastnosti u strojově opracovaných klád zachovány nejsou. Ke stavbě srubových stěn jsou používány klády středového průměru od 35 cm až po velikosti dle přání zákazníka. Využito může být ke stavbě různých druhů materiálů – smrk, borovice nebo modřín. Výběr materiálu je tedy zcela na straně zákazníka.

Srubová stavba, vyrobená ručním způsobem z mokré kulatiny, během prvních pěti let seschne o 4–6 cm na jeden metr výšky v několika etapách. Jedná se o zcela normální jev. Tomuto jevu je nutno stavbu konstrukčně přizpůsobit. Srubová stavba obsahuje spoustu součástí, které nemění svou výšku. Jedná se třeba o vestavěné příčky, dveřní a okenní rámy, podpěrné sloupy, schodiště, komíny atd. Na toto vše je při výstavbě pamatováno a brán ohled. Jednotlivé prvky, které se výškově mění, jsou od sebe odděleny dilatačními spárami.

Při výstavbě je věnována velká pozornost izolaci srubové stavby. Tu ovlivňují některé faktory. Prvním faktorem je tloušťka a druh použité kulatiny. Zde je vhodné poznamenat, že nejčastěji požívané smrkové klády středového průměru 35 cm všechny tepelně izolační normy splňují. Dalším a nejdůležitějším faktorem je přesnost dosednutí jednotlivých klád po podélné stykové ploše a v rozích, kde se klády kříží. Naše technologie zaručuje při vodorovném spojení klád milimetrovou přesnost. Při izolaci používáme přírodní ovčí vlnu. Ta způsobí dokonalé utěsnění volných prostor.

Při vytápění srubového objektu, může být použito jakéhokoliv zdroje tepla (kotel s ústředním vytápěním, podlahové vytápění, tepelné čerpadlo elektrické přímotopy). Jedinečnou atmosféru stavby, ale doplňují krbová kamna. Ta mohou být použita buď jako doplňkový nebo i jako hlavní zdroj tepelné energie.

Srubové stavby vydrží sloužit i několik set let. Důležitou podmínkou je ale správná, přitom nenáročná údržba. Pro prodloužení životnosti je dřevo ošetřeno ekologickými, vodou ředitelnými prostředky, které zamezují působení dřevokazných škůdců. Na vnější stěny stavby doporučujeme aplikovat barvy na bázi lněného oleje. Vnitřní stěny pak doporučujeme ošetřit přírodními směsmi z včelího vosku. Rozhodně nedoporučujeme používat lazury nebo syntetické vosky, které zamezují dýchání dřeva. Naše firma nejčastěji používá nátěrové prostředky firmy Tikurila.

Z důvodu velkého podílu lidské práce a značné vzdálenosti mezi námi a pozemkem zákazníka, probíhá většinou ruční výroba srubů ve výrobním prostoru v Lelekovicích. Srubový dům je zde nejprve vyroben, po převzetí zákazníkem se celý objekt rozloží, jednotlivé klády se označí a převezou na místo stavby. Montáž pak probíhá na připravené základové desce na stavební parcele zákazníka. Zde je samozřejmě možné, aby výstavba probíhala přímo na místě určení. Jak již bylo zmíněno.

Výstavba objektu potom trvá 2–3 měsíce. Zde je celková délka závislá na velikosti objektu. Pak dojde k převezení a následné montáži, která trvá 1–3 týdny. Následně jsou prováděny další práce dle dohody a potřeby.

Jako jediní v ČR stavíme a doporučujeme i srubové štíty z kulatin.